Avgifter och andelar

Avgifter och andelar


Områdets fastigheter som betalar andelsavgift till föreningen. Från år 2020 är andelsavgiften 25 kr/andel inkl. moms och en ”året-runt-fastighet” har andelstalet 100 med vissa undantag. Fritidsboende har samma andelsavgift men lägre andelstal.

Adress


Fastigheter

Anderslundsvägen


5

Björkbacken


4

Björkhagavägen


15

Fagerlundsvägen


23

Gläntanvägen


7

Petterslundsvägen


13

Segersängsvägen


17

Stanganvägen


31

Trollstalundsvägen


8

Trollstavägen


6

Vallvägen


7

Övriga i Norr Rangsta


9

Övriga Torp


1

Övriga i Grödby


2

Totalt


148

Andelar


Fastigheter

100


112

70


1

67


1

47


7

30


16

25


11

Totalt


148

Andel

 

Tot.kostnad per år

100


2500,00

70


1750,00

67


1675,00

47


1175,00

30


750,00

25


625,00

148 fastigheters andelar blir 12421,00 andelar totalt i föreningen. Med andelsavgift på 20,00/andel blir det en årsinkomst på 310525,00.