Styrelsearbete

Beslut på årsstämma den 21 mars 2024, §19 justering av protokoll samt delgivning


Styrelseprotokoll

Stämman beslutar att inte längre publicera protokoll från stämmor eller styrelsemöten på föreningens hemsida på grund av dataskyddsförordningen (GDPR, som reglerar behandling av personuppgifter), utan protokoll kommer finnas tillgängliga hos styrelsen.