Styrelsearbete

Beslut på extra årsstämma den 26 maj 2017, §14 övriga frågor


Styrelseprotokoll

Mötet beslutar att styrelseprotokoll och andra handlingar ska hållas tillgängliga för medlemmarna, till exempel på hemsidan,  på anslagstavla eller på annat lämpligt sätt.

GRÖDBY VÄGFÖRENING