Myndigheter och kommun

När får vi elda ute?


I Nynäshamns kommun får du elda trädgårdsavfall under två veckor på hösten och två veckor på våren samt på Valborgsmässoafton.

Observera, att elda under andra tider är ett miljöbrott.


Vår vecka 15-16 med föregående veckoslut.


Höst vecka 41-42 med föregående veckoslut


2022

2 april - 17 april

1 oktober - 16 oktoberDetta gäller inom detaljplanelagda områden och områden med sammanhållen bebyggelse (fler än 10 bostadshus eller fritidshus). Att elda under andra tider på året är ett miljöbrott.


Bor du på landet i ett område med färre än 10 hus får du elda små mängder trädgårdsavfall även under andra tider på året så länge du inte stör grannar eller det råder eldningsförbud. . Du får inte störa omgivningen och inte elda om brandförsvaret utfärdat eldningsförbud.