Myndigheter och kommun

När får vi elda ute?


I Nynäshamns kommun får du elda trädgårdsavfall under två veckor på våren och två veckor på hösten:


  • Vår, vecka 15-16 med föregående veckoslut.
  • Höst, vecka 41-42 med föregående veckoslut.


Bor du på landet i ett område med färre än tio hus får du elda små mängder trädgårdsavfall även under andra tider på året så länge du inte stör grannar eller det råder eldningsförbud.


Det gäller när du eldar

  • Du får bara elda torrt vedartat trädgårdsavfall som till exempel grenar och kvistar. Att elda löv, gräs och liknande är inte tillåtet.
  • Du får bara elda om det kan ske utan att det är störande för omgivningen. Kontrollera därför vindriktning och fuktförhållanden innan du börjar elda.