Myndigheter och kommun

Från 1 januari 2024 är det inte längre tillåtet att elda upp trädgårdsavfall. Förändringen innebär att trädgårdsavfall ska komposteras på den egna tomten eller lämnas till en återvinningscentral. Förbudet att elda avfall gäller både företag och privatpersoner. Jordbruk och skogsbruk omfattas inte av de nya reglerna.