Grannsamverkan

Grödby grannsamverkan

Grödby grannsamverkan - vill du vara med?

 

Vad är grannsamverkan?

Att vi är uppmärksamma på vilka som rör sig i vårt område och hjälps åt att förhindra brott.

 

Vad är fördelarna med att delta?

  • Att bidra till att minska risken för brott i vårt bostadsområde - forskning från “Samverkan mot brott” visar på minskningar med upp till 36% i drabbade områden.
  • Att få information om brott som skett i områden i närheten – den infon skickas från Polisen till grannsamverkans kontaktperson som sedan sprider vidare till deltagarna i grannsamverkan.

 

Vad gör man som medlem i grannsamverkan?

  • Om du noterar något misstänkt, t ex en bil som verkar cirkulera i området utan mål, så informera övriga medlemmar på Facebook-gruppen Grödby Grannsamverkan eller per epost.
  • Lämna tips om det du noterar, t ex bilregistreringsnummer, till Polisen på tel 114 14.
  • Om du noterar ett pågående inbrott, larma Polisen på tel 112.

 

Hur blir jag medlem?

  • Välkommen att gå in på Facebook-gruppen Grödby Grannsamverkan och skicka en vänförfrågan, eller kontakta June Löfving på tel 08-530 433 96 alternativt epost junelofving@yahoo.se.

  

Du kan läsa mer om grannsamverkan på www.samverkanmotbrott.se.